Seiten auf Deutsch Seiten in Polnisch
   
   
   
   
   
   
   
Informationen
Kontakte
Kontakte
Kontakte
Logo der DPG
Towarzystwo Niemiecko - Polskie Meklemburgii - Pomorza Przedniego działa jako towarzystwo zarejestrowane w różnorodny sposób na rzecz zbliżenia Niemców i Polaków jako sąsiadów w Europie. Siedziba TNP Meklemburgii - Pomorze Przednie mieści się w Ueckermünde. Celem stowarzyszenia jest promowanie zrozumienia i pogłębienia stosunków pomiędzy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnej Republiki Niemiec jak i pogłębienie stosunków pomiędzy Niemcami a Polską we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Stowarzyszenie ma na celu promowanie solidarności, tolerancji i zrozumienia między narodami.
Towarzystwo Niemiecko - Polskie Meklemburgii - Pomorza Przednie e.V. zostało założone w grudniu 1994 roku. W 1995 roku zdecydowano się na połączenie z Towarzystwem Niemiecko - Polskim Güstrow. Wynikiem tej fuzji był m.in. nowa struktura Towarzystwa czyli podział na oddziały na terenie Meklemburgii - Pomorze Przednie.
Towarzystwo Niemiecko - Polskie obchodziło latem 2014 roku wspólnie z wieloma gośćmi z regionu Meklemburgii - Pomorza Przedniego i Polski swój 20-sto letni jubileusz.
10 lety - TOWARZYSTWO NIEMIECKO – POLSKIEGO W MEKLENBURGII
Podsumowanie i teraźniejszość
Wieloletnie doświadczenie jako burmistrz w obszarze granicznym sarlandzko-lotaryndzkim, kontakty z alzackim pisarzem (André Weckmann i jego misjonarskiego doświadczenia i zaangażowania dla kultury i współpracy na granicach nakłoniły starostę powiatu Ueckermünde, w tamtym kierunku zaprowadziło go zjednoczenie Niemiec- dobrze przygotowane w grudniu 1994 zostało powołane Towarzystwo Niemiecko- Polskie w Meklemburgii-Pomorze Przednie.
Los granicy był policzony, wychował się rzut kamieniem od francuskiej granicy, nasiąknięty okresem powojennego i stopniowego zbliżenia się z odwiecznymi wrogami, poświęcił się w swojej pracy jako burmistrz gminy Gersheim podejmując się praktycznych kroków pojednania się z sąsiadami. Jego kościół stał się synonimem „przygranicznej wioski”.
O ile była jakaś logika na przełomie lat po 1989 roku, to był jego krok, stawić się na niemiecko-polskiej granicy w pracy dla zjednoczenia, tylko konsekwentnie i logicznie.
Jak często są to osobiste spotkania, które przygotowują do nowej drogi przyszłej organizacji. Wcześniejsze spotkania z Stanisławem Szymaszkiem, wieloletnim burmistrzem miasta Police, leżącego po polskiej stronie, doprowadziły do wymiany doświadczeń na szczeblu lokalnym. Wzajemne seminaria z systemu politycznego, współpraca ze strażą pożarną, szkołami i przedszkolami, nauczanie języka polskiego w programie szkoly, utworzenie klasy przedszkolaków, które w zabawny sposób mogły nauczyć sie języka polskiego, projekt książki dla dzieci przedstawionej przez dzieci i stopniowe powstawanie Pomeranii to cechy rosnącej współpracy ponad granicami.
A jednak niektórzy ludzie czuli deficyty w stosunkach poskoniemieckich. Podczas gdy tysiące ludzi tłumnie przeciska się na tzw. „polskich ryneczkach“, jak mówi artykuł Frankfurter Allgemeine (niemiecka gazeta) : „Tam idą, tu przychodzą a spotkać się nie mogą“.
W dniu 2 grudnia, w 1994 roku dwunastu zainteresowanych, w tym Peter Westpahl, burmistrz miasta Ueckermünde, założyli Towarzystwo Polsko-Niemieckie w granicznym miasteczku Ueckermünde. Bardzo szybko znaleźli wsparcie prestiżowych, lokalnych polityków, jak przewodniczącego rady (Friedrich Lafin) oraz burmistrza miasta Torgelow, (Ralf Gottschalk). Już po pół roku Towarzystwo osiągnęło stan 60 członków. W połowie roku 1994 bez naszej wiedzy założyło garść wykładowców z Uniwersytetu Wyższej Szkoły zawodowej Administracji Publicznej i Sprawiedliwości w Güstrow Towarzystwo Polsko-Niemieckie o tej samej nazwie. Ich działanie były wspierane przez współprace z Prywatną Szkołą Zarzadzania w Szczecinie – założonej przez byłego posła sejmu (Dr. Włodzimierz Puzyna).
Przypadkowo dowiedzieliśmy się o sobie. Bardzo harmonijne rozmowy z przewodniczącym towarzystwa Güstrow (Prof. Dr. Werner Vomfelde), doprowadziły do porozumienia w sprawie połączenia obu towarzystw. Dynamiczny napływ członków oraz rozpowszechnienie ogólnokrajowe przyczyniło się szybkiego rozwoju Towarzystwa.
W dniu 20 listopada 1995 roku odbyło się pierwsze wspólne spotkanie. Tam podjęto decyzję w sprawie podjęcia oraz połączenia zmienionej ustawy, która byla życzeniem Güstrow, jak w statucie ma na celu opracowanie wlasnej inicjatywy. Od tego czasu zostal ustawiony podział na sekcje. Obecnie dzialają nastepujace sekcje: Schwerin, Mecklenburger Seenplatte, Vorpommern und Rostock-Mittleres Mecklenburg.
Celem stowarzyszenia jest promowanie zrozumienia i poprawienia stosunków pomiędzy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnej Republiki Niemiec jak i pogłębienie stosunków pomiędzy Niemcami a Polska we wszystkich dziedzinach życia publicznego i kulturalnego. Stowarzyszenie ma na celu promowanie solidarności, tolerancji i zrozumienia między narodami. W rezultacie zawodowego interludium jako dyrektor zarządzający Instytutem Edukacji w południowych Niemczech, Siegfried Wack doprowadził losy TPN (Towarzystwo Polsko-Niemieckie) trzy lata od tamtąd aż do jego reelekcji w zreformowanym powiecie UeckerRandow.
Ale nawet wtedy TPN przyjęło zakres pracy, że konieczne jest utworzenie biura i zatrudnienie kierownika oddziału. Zainteresowani mieli adres kontaktowy oraz osobę kontaktową. Dzięki temu praca ulegla znacznej poprawie. Teraz obywatele mogli zglaszać się z pytaniami i problemami. Liczba członków w Towarzystwie znacznie wzrosła. Oprócz stowarzyszeń i instytucji, takich jak Europejska Akademia Waren, stowarzyszenie wspierające EuropejskaAkademia, Europejska Akademia w Kulicach, Krajowy Związek Ojczysty MeklemburgiiPomorze Przednie, Parytetowa Instytucja Dobroczynna, Krajowy Związek Unia - Europy, Związek Uniwersytetów Ludowych, Krajowe Zrzeszenie Sportu Izb należących do Dobroczynnej Instytucji, większe Przedsiębiorstwa jak, Telekom, E.dis, Remondis, Powiaty, Miasta, Gminy i Urzędy jak i posłowie do Sejmiku, Bundestagu i Uni Europejskiej, przedstawiciele partii i liczni obywatele Polski i Niemiec.
W roku 1997 mieliśmy taką reputację, że nasz apel o datki dla polskich regionów dotkniętych powodzią (Odra), zebraliśmy kwotę w wielkości ok. 150.000 niemieckich marek. Na zlecenie polsko-niemieckiego Rozwoju Gospodarczego z Dr. Klein jako niemieckim menadżerem wsparliśmy instytucje chrytatywne.
Na wniosek statutu zorganizowaliśmy wyjazdy studyjne do Polski. Bezpośredni kontakt z krajem i ludźmi w ich otoczeniu pozwala na lepsze zrozumienie procesów politycznych i być może obcych wzorców zachowań. Już od dziesięciu lat towarzyszy nam warszawski dziennikarz i znawca stosunkow polsko niemieckich.
Jednym z najważniejszych wydarzeń jest „Festyn Graniczny“ , który obchodzony jest co roku od 1996; w pierwszych latach w Rieth nad Zalewem Szczecińskim, od roku 2000 na przemian między polskim miastem Nowe Warpno i niemieckiej miejscowości granicznej Rieth. Dzień 1 Maja to stała data, która znalazła swoje miejsce w kalendarzu imprez.
Uroczyste otwarcie granicy na moście kolejowym z później odbytą mszą polową, dyskusja panelowa na tematy polityczne z wysoko rangą osobistościami , mieszane kultularne niemiecko-polskie przedstawienia oraz imprezy sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem i przyciągają w ostatnich latach 1500-2000 odwiedzających. Naszą tradycja jest, że na każdym festynie aktywnie uczestniczy przewodnicząca Landtagu Meklemburgii-Pomorze Przednie.
Dzień 1 Maja 2004 jest szczególnym dniem w naszej historii. W przeddzień przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tysiące Polaków i Niemców swiętowalo razem na obszarze celnym Lubieszyna.
Wspólnie z powiatem Police i Uecker Randow Towarzystwo PolskoNiemieckie przygotowywalo w Meklemburgii - Pomorzu Przednmim wraz z pomocą Euro Regionu POMERANIA festiwal. Huczne święto zostało przerwane o północy, tylko ze względu przejmujących aktów symbolicznych, w przejmujacych scenach bratania.
Na początku uroczystości Pan Wack został nagrodzony za zasługi współpracy polsko-niemieckiej „Zloty Gryf“ Pomorza Zachodniego przez prezesa sejmu, pana Karola Osowskiego. Tak więc jego praca została uznana i doceniona jako starosty powiatu Uecker-Randow i jako prezesa Euroregionu Pomerania, a takze jako „silnik“ Towarzystwa Polsko-Niemieckiego.
Zbliżenia - Annäherung pod tą nazwą od roku 2000 odbywają się „Polskie tygodnie“ w Meklemburgi – Pomorzu Przednim. Zainspirowani okólnikiem z przeszlości i teraźniejszości polskiego ambasadora Republiki Federalnej (Dr. Andrzej Byrt), znaleźlismy formę, że bierzemy udział w 1000 rocznicy spotkania w Gnieźnie. Był to program - ZBLIŻENIA – oznacząjacy zbliżenie się do siebie, krok po kroku, stopniowe poznawanie się i otwieranie na ludzi.
W tym celu media kulturalne wydawaly się być najbardziej odpowiednie. W tym szczególnym roku przedstawiliśmy województwo Wielkopolskie Poznań oraz Gniezno. W programie pojawiła się kultura we wszystkich jej formach, od literatury przez sport do folkloru, który został zorganizowany w ok. 70 wydarzeniach w kraju związkowym.
Celem jest ułatwienie przytłaczających i nie rzadko obarczony przez historię zrozumienia, pozbyć się uprzedzeń poprzez wydarzenia kulturowe, dyskusje. Dotyczy to kulturowego nastawienia, mądrości życiowej, przybliżenie obywatelom Meklemburgii-Pomorze Przednie mentalności polskich sąsiadów, zrozumienie, że Polska jest zarówno krajobrazowo jaki i kulturowo różnorodna. Nam towarzyszy przy tym Jean Monet, wielki Europejczyk. Lata po założeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej przyznał się, że lepiej zacząć z kulturą niż z gospodarką.
Tak powstał koncept, żeby w każdym roku przedstawić jedno z 16 województw w różnych miejscach imprezowych w kraju. Po województwie Wielkopolskim następują Lubelskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie i Lubuskie. Stałym protektorem jest polska ambasada, obecny marszałek i przewodniczący Landtagu Meckleburg Vorpommern. Ta reguła była tylko raz przerwana przez protektora prezesa rady ministrów.
Ta koncepcja była dla polityki i gospodarki na tyle przekonująca, że byliśmy w stanie zabiegać o dotacje w sześciu cyfrowych liczbach. Wymogi organizacyjne wzrosły jednak w takim stopniu, że praca w społeczeństwie nie może być już zarządzana tylko przez wolontariuszy. Przez lata zespół zajmuję się przygotowaniem szerokiego programu.
Ważnym celem statutu, mianowicie wsparcie języka polskiego, nigdy nie zapomnieliśmy o tym. Dzięki wieloletniemu zastępcy przewodniczącego, Pani Małgorzata Schade, rozwinęły się lekcje języka polskiego po nieśmiałych próbach w roku 1992 do prawdziwego hitu na uniwersytecie ludowym Uecker-Randow. Ponad 300 uczestników zgłosiło się w zeszłym roku 2004 na kurs językowy. Tradycją jest kontynuowana na uniwersytecie krakowskim , na którym odbywa się kurs letni organizowany kilka lat przez Towarzystwo.
„Naucz się języka sąsiada“ jako temat dyskusji politycznej na Festynie Granicznym w Rieth jest dowodem odbywającego w Paswalku 3 polskiego tygodnia forum „Język mostem do sąsiada”. Klucz do kultury sąsiada musi być odkryty przez ludzi. Ale nie chodzi tylko o to. Nauka języka obcego jest oznaką respektu dla innych narodów.
Opisane czynności mają duży wpływ, który prowadzi do tego, że do naszego biura i członków zarządu zgłaszają się ludzie. Nie rzadko zwracają się do nas polskie gminy przy pośrednictwie współpracy pomiędzy gminami. Od wielu lat jesteśmy partnerem kooperacyjnym przy projektach unijnych dla polskiej strony. Wiele razy w roku jesteśmy współorganizatorami seminariów i warsztatów politycznych fundacji w kraju. Chociaż to nie jest naszym zadaniem, zwracają się do nas przedsiębiorstwa z Niemiec i Polski, aby nawiązać współpracę. Po roku 2004 liczba zapytań zrosła. Musieliśmy kłamać kiedy publicystycznie na pierwszy plan na politycznym parkiecie były poruszane sprawy takie jak: pomnik przeciwko wpędzeniom, pruskie Powiernictwo, które wpłynęły negatywnie na naszą pracę. Nie można zaprzeczyć, że działania pruskiego Powiernictwa wzbudziła nie zadowolenie pośród Niemców.
NPT wystartowało w 2005 roku “spotkaniem zapoznawczym przy kawie”. Zarówno członkowie jak i inni zainteresowani spotkali się 19. stycznia w siedzibie VS w Ueckermünde. NPT zostało przedstawione. Programowi ramowemu towarzyszyła swoją twórczością liryczną dr Ilse Sarecka. 2005/2006 to rok Niemiecko - Polski. Od maja 2005 do maja 2006 miał miejsce zarówno w Niemczech jak i w Polsce rok Niemiecko - Polski. W tymże czasie obchodzono 60. rocznicę zakończenia wojny oraz 15. rocznicę Niemiecko - Polskiego sąsiedztwa.
Celem roku było, poprzez kontakty międzyludzkich, społeczeństwo obywatelskie, regionalnych i lokalnych uczestników - landy, województwa, miasta, okręgi i gminy zwrócenie uwagi na różnorodność w niemiecko - polskich stosunkach. Jednocześnie tenże rok dał zainicjował nowe impulsy w relacjach obu krajów.
Kancelaria państwowa zorganizowała 20 stycznia spotkanie informacyjne w Schwerin. Pani Saß wzięła udział w tej uroczystości i przedstawiła plan programu rocznego.
26/27 stycznia Pan Wack, Pani Layh i Pani Saß przyjechali do Olsztyna na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego. W programie była runda zapoznawcza i zaplanowany program tygodnia polskiego. Program został ze względów czasowych i tematycznych w ogólnym zarysie przedstawiony, osoby kontaktowe obu stron wymienione oraz zgodnie zawarto dalsze porozumienia. Projekt “sztuka i medycyna” zrealizowano w 2005 roku dwukrotnie. Pan Harald Lüder wystawił swoje dzieła w praktyce dr Wetoszki w Szczecinie. W szpitalu w Ueckermünde wystawił lekarz ze Szczecina swoje artystyczne fotografie, wystawa ta została wzbogacona wykładem i programem muzycznym.
Impressum Kontakt Partner Satzung Geschichte Login